Braam Hanekom: Wat behoort die kerk oor die gronddebat te sê?

Na aanleiding van gesprekke oor grondhervorming skryf dr Braam Hanekom openhartig oor die uitdagings vir die kerk en kerkmense, soos hy dit sien.

Hy sluit aan by die Gereformeerde tradisie wat altyd vanuit die Skrif, en getrou aan die Skrif, wil praat. Ons moet ook onthou dat ons uitleg van die Skrif beïnvloed word deur ons leefwêreld en ons belange. Die gesprek oor die opdragte van die Here moet daarom altyd ander insluit.

Hy raak ook die – vir ons – sensitiewe onderwerpe van wit bevoorregting en restitusie aan:

“Verder moet ons nie die omvang van wit bevoorregting onderskat nie. Ons het dit veral deur twee kanale gekry. Die gehalte van ons onderwys en die erflatings van vorige geslagte. Natuurlik is daar uitsonderings van mense wat met niks begin het nie. Die toegang tot netwerke van bevoorregting en kennisse wat bevoorreg is, moet egter nie onderskat word nie. Dit is half ironies dat van die grootste geld wat ook witmense na 1994 gemaak het, in eiendomsontwikkeling was.”

Lees Hanekom se opiniestuk hier.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *