Personeel

Leraar:  Ds Charl Coetzee.

Saakgelastigde: Adri de Lange, 041 581 3421

Kosteres: Tersia Potgieter: 073 271 1535

Orrelis: Estie Swart: 041 583 3344/072 750 6207