Dordtse belydenis 400 jaar oud

Die Dordtse leerreëls is gebore uit die eerste en enigste internasionale protestantse sinode wat van 13 November 1618 – 12 Mei 1619 in die Nederlandse stad Dordrecht gehou is.

Die Dordtse leerreëls is natuurlik een van die drie formuliere van eenheid, of belydenisskrifte, wat deur die NG Kerk onderskryf word.

Die belydenis handel oor die genade van God, en bring dit met die Bybelse boodskap oor God se inisiatief in ons verlossing in verband. Christus staan sentraal in dié belydenis. Die grootheid van God word daarin op heerlike wyse bely.

Die bekende Statevertaling van die Bybel, wat Jan van Riebeeck saamgebring het, en waarmee die Voortrekkers die binneland in is, het uit die Dordtse sinode voortgevloei.

Tydens die 350-jarige herdenking van dié belydenis het prof Willie Jonker ‘n artikel daaroor vir Kerkbode geskryf. Lees dit gerus.

Tesame met die Hervormde Kerk en die Gereformeerde kerke beplan die NG Kerk tans hoe ons die sinode en belydenis gaan vier.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *