Dordtse belydenis 400 jaar oud

Die Dordtse leerreëls is gebore uit die eerste en enigste internasionale protestantse sinode wat van 13 November 1618 – 12 Mei 1619 in die Nederlandse stad Dordrecht gehou is.

Die Dordtse leerreëls is natuurlik een van die drie formuliere van eenheid, of belydenisskrifte, wat deur die NG Kerk onderskryf word.

Die belydenis handel oor die genade van God, en bring dit met die Bybelse boodskap oor God se inisiatief in ons verlossing in verband. Christus staan sentraal in dié belydenis. Die grootheid van God word daarin op heerlike wyse bely.

Die bekende Statevertaling van die Bybel, wat Jan van Riebeeck saamgebring het, en waarmee die Voortrekkers die binneland in is, het uit die Dordtse sinode voortgevloei.

Tydens die 350-jarige herdenking van dié belydenis het prof Willie Jonker ‘n artikel daaroor vir Kerkbode geskryf. Lees dit gerus.

Tesame met die Hervormde Kerk en die Gereformeerde kerke beplan die NG Kerk tans hoe ons die sinode en belydenis gaan vier.

Braam Hanekom: Wat behoort die kerk oor die gronddebat te sê?

Na aanleiding van gesprekke oor grondhervorming skryf dr Braam Hanekom openhartig oor die uitdagings vir die kerk en kerkmense, soos hy dit sien.

Hy sluit aan by die Gereformeerde tradisie wat altyd vanuit die Skrif, en getrou aan die Skrif, wil praat. Ons moet ook onthou dat ons uitleg van die Skrif beïnvloed word deur ons leefwêreld en ons belange. Die gesprek oor die opdragte van die Here moet daarom altyd ander insluit.

Hy raak ook die – vir ons – sensitiewe onderwerpe van wit bevoorregting en restitusie aan:

“Verder moet ons nie die omvang van wit bevoorregting onderskat nie. Ons het dit veral deur twee kanale gekry. Die gehalte van ons onderwys en die erflatings van vorige geslagte. Natuurlik is daar uitsonderings van mense wat met niks begin het nie. Die toegang tot netwerke van bevoorregting en kennisse wat bevoorreg is, moet egter nie onderskat word nie. Dit is half ironies dat van die grootste geld wat ook witmense na 1994 gemaak het, in eiendomsontwikkeling was.”

Lees Hanekom se opiniestuk hier.

Is jy ‘n risiko vir padwoede?

Indien jy op een van die volgende vrae “ja” antwoord, is jy waarskynlik ‘n risiko om ‘n padwoede-uitbarsting te beleef:

  1.  Oorskry ek gereeld die spoedperk om betyds by die werk te kom?
  2. Ry ek te naby aan ander bestuurders?
  3. Flits ek my ligte en toet om ander bestuurders te laat weet hulle frustreer my?
  4. Swets en skree ek op ander bestuurders, of hulle my kan hoor of nie?
  5. Verwissel ek gedurig bane in die verkeer om voor ander te kom?
  6. Voel ek die behoefte om ander bestuurders in die bek te ruk?

Vat die kalm en lees hierdie raad. Leer ook wat jy kan doen as jy die skyf vir iemand anders se padwoede word.