WELKOM

Welkom by NGK Walmer in Vierdelaan Walmer.

U is welkom om by ons aan te sluit.

Sondae se oggenddienste in ons kerkgebou om 9vm.